คำศัพท์ : vista

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vista (ฝีซ-ทะ)

แนวแห่งความหวัง ทิวทัศน์