คำศัพท์ : vise

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vise (ไฝซ)

ปากกาสำหรับจับของ