คำศัพท์ : viper

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viper (ไฝ-เพอะ)

คนที่มีพิษอย่างงู งูพิษ