คำศัพท์ : viol

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viol (ไฝ-อัล)

ซอโบราณ เครื่องดนตรี จำพวกซอ