คำศัพท์ : vinyl

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vinyl (ไฝ-นิล)

สารไฝ-นิล