คำศัพท์ : viny

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viny (ไฝน-อิ)

เลื้อยคดเคี้ยว เต็มไปด้วยเถาองุ่น