คำศัพท์ : vine

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vine (ไฝน)

ต้นองุ่น เถาวัลย์