คำศัพท์ : vina

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vina (ฝี-นะ)

พิณ