คำศัพท์ : vin

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vin (แฝ็ง)

เหล้าองุ่น