คำศัพท์ : vim

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vim (ฝิม)

ความแข็งขัน