คำศัพท์ : villa

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
villa (ฝีล-ละ)

บ้านของคนชั้นกลางในเขตรอบนอกเมือง