คำศัพท์ : vile

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vile (ไฝล)

เลวทราม