คำศัพท์ : vigor

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigor (ฝีก-เออะ)

แข็งแรง