คำศัพท์ : vigil

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigil (ฝีจ-อิล)

การเฝ้า