คำศัพท์ : view

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
view (ฝยู)

ความมุ่งหมาย ทิวทัศน์

มองดู

วงจักษุ

ภาพ