คำศัพท์ : vice

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vice (ไฝ-ซิ)

รอง ปากกาสำหรับจับของ

มุ่งร้าย

ความเลวทราม