คำศัพท์ : vial

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vial (ไฝ-แอ็นด)

ขวดแก้วเล็กๆ