คำศัพท์ : via

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
via (ไฝ-อะ)

ผ่าน