คำศัพท์ : vexed

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vexed (เฝ็คซท)

ฉุนเฉียว