คำศัพท์ : vex

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vex (เฝ็คซ)

น่ารำคาญ