คำศัพท์ : veto

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veto (ฝี-โท)

ยับยั้ง