คำศัพท์ : vest

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vest (เฝ็ซท)

เสื้อกั๊กผู้ชาย ให้ไว้กับ

ปกคลุม