คำศัพท์ : very

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
very (เฝ-ริ)

ทีเดียว