คำศัพท์ : verso

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verso (เฝอ-โซ)

หน้าซ้ายมือของหนังสือ