คำศัพท์ : verge

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
verge (เฝิจ)

ใกล้จะถึง ขอบ (สระ)

เลียบ (ริมผา)

บ่าย