คำศัพท์ : venue

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venue (เฝน-ยู)

ที่พบปะกัน สถานที่พิจารณาคดี

สถานที่เกิดเหตุ