คำศัพท์ : vent

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vent (เฝ็นท)

ปล่อย (ความโกรธ) ช่องอากาศ