คำศัพท์ : vend

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vend (เฝ็นด)

ขาย