คำศัพท์ : venal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venal (ฝี-แน็ล)

เห็นแก่เงิน