คำศัพท์ : veldt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veldt (เฝ็ลท)

ทุ่งหญ้า