คำศัพท์ : veld

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veld (เฝ็ลท)

ทุ่งหญ้า