คำศัพท์ : vein

(ถูกค้นหาทั้งหมด 233 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vein (เฝน)

เส้นโลหิตดำ แนวแตกในหินซึ่งมีแร่

ลายหิน

ความรู้สึก