คำศัพท์ : veil

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veil (เฝล)

ฉาก คลุม