คำศัพท์ : veer

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veer (เฝีย)

เห