คำศัพท์ : veal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veal (ฝีล)

เนื้อลูกวัว