คำศัพท์ : vat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vat (แฝ็ท)

กระทะ (หรือหม้อ หรือภาชนะใหญ่) ที่ใช้ในการต้มหมักวัตถุ