คำศัพท์ : vast

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vast (ฝัซท)

กว้างใหญ่