คำศัพท์ : vase

(ถูกค้นหาทั้งหมด 222 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vase (เฝซ)

ภาชนะที่ทำด้วยดินเผา (แก้ว โลหะ) ไม่มีฝา กระถาง