คำศัพท์ : vary

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vary (แฝ-ริ)

ผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ

ไม่เหมือนกัน