คำศัพท์ : vapor

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapor (เฝ-เพอะ)

ไอน้ำ