คำศัพท์ : vapid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapid (แฝพ-อิด)

เฉื่อย