คำศัพท์ : vane

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vane (เฝน)

แพน ใบขนนก

โลหะที่ตั้งขึ้นบนเสาเพื่อแสดงทางลม