คำศัพท์ : valve

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valve (แฝ็ลฝ)

งาแซง สิ่งที่ใช้บังคับการไหล

ฝาหอย