คำศัพท์ : valid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valid (แฝล-อิด)

ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล