คำศัพท์ : vale

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vale (เฝล)

หุบเขา