คำศัพท์ : vain

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vain (เฝน)

เห่อ เหลวๆ