คำศัพท์ : vague

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vague (เฝก)

หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่

เคลือบคลุม

สลัว