คำศัพท์ : vacua

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vacua (แฝค-อิวอะ)

ลมดูด ความปราศจากอากาศ

ไม่มีอากาศ