คำศัพท์ : utter

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
utter (อัท-เทอะ)

ทั้งหมด กล่าว คำพูด