คำศัพท์ : uteri

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
uteri (ยู-เทอะไร)

มดลูก